GANJAM District - Patrapur Block - Baranga Panchayat - Gopalapalli Information

Gopalapalli Village, Baranga, Patrapur


Baranga Panchayat


Patrapur Block

GANJAM District


Odisha, INDIAVillages close to Gopalapalli are Baranga, Lanka, Parvatipur, Pitambarapur, Santoshapur, .
Nearby villages & towns of Gopalapalli are Karapada, Keshpur, Konirida, Sindupanka, Solobhagapentho, Sumandi, Sunadeipentho, Surangi, Thanagam, Titigam, Gundra, Jagannathpur, K.Ch.Pur, Kaitha, Laxmipur, Madanapur, Rankuda, S.Ch.Pur, Sunakhala, Sunareddy, Boripadar, Dunguruguda, Govindarajpur, Hari Chandanpur, Khaira, Mahulapada, Panasakholo, Polorajpur, Rajpur, Sahasapur, Tandipur,