KALAHANDI District - Junagarh Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Atigaon Panchayat


List of Villages: 4

2 Baladiamal Panchayat


List of Villages: 2

3 Bankapalas Panchayat


List of Villages: 5

4 Baxitulisipali Panchayat


List of Villages: 7

5 Benijara Panchayat


List of Villages: 6

6 Bhainriguda Panchayat


List of Villages: 10

7 Budhidarah Panchayat


List of Villages: 13

8 Charbahal Panchayat


List of Villages: 3

9 Charbahati Panchayat


List of Villages: 6

10 Chhoriagarh Panchayat


List of Villages: 2

11 Chicheiguda Panchayat


List of Villages: 5

12 Dasigaon Panchayat


List of Villages: 5

13 Deydarah Panchayat


List of Villages: 9

14 Dundelmal Panchayat


List of Villages: 8

15 Goudchendia Panchayat


List of Villages: 5

16 Habaspur Panchayat


List of Villages: 5

17 Kalaigaon Panchayat


List of Villages: 6

18 Kaliakundal Panchayat


List of Villages: 8

19 Kalopala Panchayat


List of Villages: 2

20 Kendupati Panchayat


List of Villages: 4

21 Mahichala Panchayat


List of Villages: 2

22 Maliguda Panchayat


List of Villages: 5

23 Matigaon Panchayat


List of Villages: 7

24 Meriabandhali Panchayat


List of Villages: 7

25 Mundaraguda Panchayat


List of Villages: 4

26 Naktiguda Panchayat


List of Villages: 2

27 Nandol Panchayat


List of Villages: 3

28 Palash Panchayat


List of Villages: 3

29 Rajpur Panchayat


List of Villages: 5

30 Sanyasikundamal Panchayat


List of Villages: 2

31 Talamala Panchayat


List of Villages: 3

32 Taljaring Panchayat


List of Villages: 9
 
 
 

Click select the panchayats to list the number of Villages.

KALAHANDI District - Junagarh Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Atigaon Panchayat


List of Villages: 4

2 Baladiamal Panchayat


List of Villages: 2

3 Bankapalas Panchayat


List of Villages: 5

4 Baxitulisipali Panchayat


List of Villages: 7

5 Benijara Panchayat


List of Villages: 6

6 Bhainriguda Panchayat


List of Villages: 10

7 Budhidarah Panchayat


List of Villages: 13

8 Charbahal Panchayat


List of Villages: 3

9 Charbahati Panchayat


List of Villages: 6

10 Chhoriagarh Panchayat


List of Villages: 2

11 Chicheiguda Panchayat


List of Villages: 5

12 Dasigaon Panchayat


List of Villages: 5

13 Deydarah Panchayat


List of Villages: 9

14 Dundelmal Panchayat


List of Villages: 8

15 Goudchendia Panchayat


List of Villages: 5

16 Habaspur Panchayat


List of Villages: 5

17 Kalaigaon Panchayat


List of Villages: 6

18 Kaliakundal Panchayat


List of Villages: 8

19 Kalopala Panchayat


List of Villages: 2

20 Kendupati Panchayat


List of Villages: 4

21 Mahichala Panchayat


List of Villages: 2

22 Maliguda Panchayat


List of Villages: 5

23 Matigaon Panchayat


List of Villages: 7

24 Meriabandhali Panchayat


List of Villages: 7

25 Mundaraguda Panchayat


List of Villages: 4

26 Naktiguda Panchayat


List of Villages: 2

27 Nandol Panchayat


List of Villages: 3

28 Palash Panchayat


List of Villages: 3

29 Rajpur Panchayat


List of Villages: 5

30 Sanyasikundamal Panchayat


List of Villages: 2

31 Talamala Panchayat


List of Villages: 3

32 Taljaring Panchayat


List of Villages: 9