KENDRAPARA District - Kendrapara Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Ayeba Panchayat


List of Villages: 7

2 Bagada Panchayat


List of Villages: 7

3 Barua Panchayat


List of Villages: 7

4 Bhagabatapur Panchayat


List of Villages: 5

5 Bharatpur Panchayat


List of Villages: 2

6 Chakroda Panchayat


List of Villages: 5

7 Chandanpur Panchayat


List of Villages: 4

8 Charigan Panchayat


List of Villages: 2

9 Dhola Panchayat


List of Villages: 5

10 Dhumat Panchayat


List of Villages: 2

11 Gangapada Panchayat


List of Villages: 7

12 Ghagara Panchayat


List of Villages: 3

13 Gulnagar Panchayat


List of Villages: 6

14 Indupur Panchayat


List of Villages: 1

15 Jamadhara Panchayat


List of Villages: 9

16 Kalapada Panchayat


List of Villages: 7

17 Kansar Panchayat


List of Villages: 9

18 Kapaleswar Panchayat


List of Villages: 8

19 Keshpur Panchayat


List of Villages: 3

20 Koro Panchayat


List of Villages: 7

21 Kutaranga Panchayat


List of Villages: 4

22 Nikirai Panchayat


List of Villages: 4

23 Ostapur Panchayat


List of Villages: 9

24 Palasingha Panchayat


List of Villages: 4

25 Purusottampur Panchayat


List of Villages: 4

26 Sanamanatia Panchayat


List of Villages: 4

27 Shyamsundarpur Panchayat


List of Villages: 4
 
 
 

Click select the panchayats to list the number of Villages.

KENDRAPARA District - Kendrapara Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Ayeba Panchayat


List of Villages: 7

2 Bagada Panchayat


List of Villages: 7

3 Barua Panchayat


List of Villages: 7

4 Bhagabatapur Panchayat


List of Villages: 5

5 Bharatpur Panchayat


List of Villages: 2

6 Chakroda Panchayat


List of Villages: 5

7 Chandanpur Panchayat


List of Villages: 4

8 Charigan Panchayat


List of Villages: 2

9 Dhola Panchayat


List of Villages: 5

10 Dhumat Panchayat


List of Villages: 2

11 Gangapada Panchayat


List of Villages: 7

12 Ghagara Panchayat


List of Villages: 3

13 Gulnagar Panchayat


List of Villages: 6

14 Indupur Panchayat


List of Villages: 1

15 Jamadhara Panchayat


List of Villages: 9

16 Kalapada Panchayat


List of Villages: 7

17 Kansar Panchayat


List of Villages: 9

18 Kapaleswar Panchayat


List of Villages: 8

19 Keshpur Panchayat


List of Villages: 3

20 Koro Panchayat


List of Villages: 7

21 Kutaranga Panchayat


List of Villages: 4

22 Nikirai Panchayat


List of Villages: 4

23 Ostapur Panchayat


List of Villages: 9

24 Palasingha Panchayat


List of Villages: 4

25 Purusottampur Panchayat


List of Villages: 4

26 Sanamanatia Panchayat


List of Villages: 4

27 Shyamsundarpur Panchayat


List of Villages: 4