RAYGADA District - Kolanara Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Badakhilapadar Panchayat


List of Villages: 13

2 Bankili Panchayat


List of Villages: 12

3 Bhoimada Panchayat


List of Villages: 23

4 Dumuriguda Panchayat


List of Villages: 6

5 Dunduli Panchayat


List of Villages: 15

6 Gadisheshakhal Panchayat


List of Villages: 17

7 Jharadi Panchayat


List of Villages: 9

8 Kailashpur Panchayat


List of Villages: 21

9 Kartikaguda Panchayat


List of Villages: 13

10 Khedapada Panchayat


List of Villages: 9

11 Kolanara Panchayat


List of Villages: 19

12 Mukundapur Panchayat


List of Villages: 13

13 Rekhapadar Panchayat


List of Villages: 15

14 Suri Panchayat


List of Villages: 18

15 Therubali Panchayat


List of Villages: 9
 
 
 

Click select the panchayats to list the number of Villages.

RAYGADA District - Kolanara Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Badakhilapadar Panchayat


List of Villages: 13

2 Bankili Panchayat


List of Villages: 12

3 Bhoimada Panchayat


List of Villages: 23

4 Dumuriguda Panchayat


List of Villages: 6

5 Dunduli Panchayat


List of Villages: 15

6 Gadisheshakhal Panchayat


List of Villages: 17

7 Jharadi Panchayat


List of Villages: 9

8 Kailashpur Panchayat


List of Villages: 21

9 Kartikaguda Panchayat


List of Villages: 13

10 Khedapada Panchayat


List of Villages: 9

11 Kolanara Panchayat


List of Villages: 19

12 Mukundapur Panchayat


List of Villages: 13

13 Rekhapadar Panchayat


List of Villages: 15

14 Suri Panchayat


List of Villages: 18

15 Therubali Panchayat


List of Villages: 9