NUAPADA District - Nuapada Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Amanara Panchayat


List of Villages: 9

2 Amsena Panchayat


List of Villages: 4

3 Beltukri Panchayat


List of Villages: 8

4 Bhaleswar Panchayat


List of Villages: 9

5 Bharuamunda Panchayat


List of Villages: 4

6 Biromal Panchayat


List of Villages: 2

7 Bisora Panchayat


List of Villages: 7

8 Boirbhadi Panchayat


List of Villages: 3

9 Budhipalli Panchayat


List of Villages: 6

10 Chulabhat Panchayat


List of Villages: 5

11 Darlimunda Panchayat


List of Villages: 3

12 Dharambandha Panchayat


List of Villages: 4

13 Dumerpani Panchayat


List of Villages: 6

14 Godfula Panchayat


List of Villages: 8

15 Jampani Panchayat


List of Villages: 5

16 Kendubahara Panchayat


List of Villages: 8

17 Kermeli Panchayat


List of Villages: 4

18 Khutmanbhera Panchayat


List of Villages: 7

19 Kodomeri Panchayat


List of Villages: 3

20 Kotenchuan Panchayat


List of Villages: 7

21 Kuliabandha Panchayat


List of Villages: 7

22 Motanuapada Panchayat


List of Villages: 8

23 Nuapada Panchayat


List of Villages: 6

24 Parkod Panchayat


List of Villages: 10

25 Saipala Panchayat


List of Villages: 3

26 Saliha Panchayat


List of Villages: 3

27 Sarabong Panchayat


List of Villages: 6

28 Tanwat Panchayat


List of Villages: 8
 
 
 

Click select the panchayats to list the number of Villages.

NUAPADA District - Nuapada Block Information

Click select the panchayats to list the number of Villages.

1 Amanara Panchayat


List of Villages: 9

2 Amsena Panchayat


List of Villages: 4

3 Beltukri Panchayat


List of Villages: 8

4 Bhaleswar Panchayat


List of Villages: 9

5 Bharuamunda Panchayat


List of Villages: 4

6 Biromal Panchayat


List of Villages: 2

7 Bisora Panchayat


List of Villages: 7

8 Boirbhadi Panchayat


List of Villages: 3

9 Budhipalli Panchayat


List of Villages: 6

10 Chulabhat Panchayat


List of Villages: 5

11 Darlimunda Panchayat


List of Villages: 3

12 Dharambandha Panchayat


List of Villages: 4

13 Dumerpani Panchayat


List of Villages: 6

14 Godfula Panchayat


List of Villages: 8

15 Jampani Panchayat


List of Villages: 5

16 Kendubahara Panchayat


List of Villages: 8

17 Kermeli Panchayat


List of Villages: 4

18 Khutmanbhera Panchayat


List of Villages: 7

19 Kodomeri Panchayat


List of Villages: 3

20 Kotenchuan Panchayat


List of Villages: 7

21 Kuliabandha Panchayat


List of Villages: 7

22 Motanuapada Panchayat


List of Villages: 8

23 Nuapada Panchayat


List of Villages: 6

24 Parkod Panchayat


List of Villages: 10

25 Saipala Panchayat


List of Villages: 3

26 Saliha Panchayat


List of Villages: 3

27 Sarabong Panchayat


List of Villages: 6

28 Tanwat Panchayat


List of Villages: 8