BHADRAK District - Dhamanagar Block - Dobal Panchayat - Raghunathpur Information

Raghunathpur Village, Dobal, Dhamanagar


Dobal Panchayat


Dhamanagar Block

BHADRAK District


Odisha, INDIAVillages close to Raghunathpur are Dobal, G.Nuapada, Itua, Mustafapur, Sodha, .
Nearby villages & towns of Raghunathpur are Nadigan, Dhusuri, Lo-Oger-Chha-Mouza, Narasinghpur, Pokharia, Sahaspur, Surjipur, Kasimpur, Pachhalo,