BHADRAK District - Dhamanagar Block - Sohada Panchayat - Jaintara Information

Jaintara Village, Sohada, Dhamanagar


Sohada Panchayat


Dhamanagar Block

BHADRAK District


Odisha, INDIAVillages close to Jaintara are Balipada, Bedapur, Kantapari, Mishrapur, Peteipur, Sahada, .
Nearby villages & towns of Jaintara are Dillo, Kothar, Mirdadpur, Nasalapur, Patrisahi, Srirampur, Dharmagatpur, Dinajapur, Fatepur, Hetempur, Lenjara, Patribindha, Kantada, Kantidola, Kuturia, Padhani,