BHADRAK District - Dhamanagar Block - Sohada Panchayat - Sahada Information

Sahada Village, Sohada, Dhamanagar


Sohada Panchayat


Dhamanagar Block

BHADRAK District


Odisha, INDIAVillages close to Sahada are Balipada, Bedapur, Jaintara, Kantapari, Mishrapur, Peteipur, .
Nearby villages & towns of Sahada are Kantika, Kathamunda, Moudapur, Nidhibinda, Raipur, Astak, Hasanabad, Pangata, Dhusuri, Lo-Oger-Chha-Mouza, Narasinghpur, Pokharia, Sahaspur, Surjipur,