BHADRAK District - Dhamanagar Block - Dhamanagar Panchayat - Chakaspur Information

Chakaspur Village, Dhamanagar, Dhamanagar


Dhamanagar Panchayat


Dhamanagar Block

BHADRAK District


Odisha, INDIAVillages close to Chakaspur are Dakhinabad, Dhamnagar, Hajepur, Krushna Das Pur, Nachhipur, Sahabajpur, Shyampur, .
Nearby villages & towns of Chakaspur are Bayangdihi, Gothina, Salampur, Sayadzafar, Shibpur, Dhusuri, Lo-Oger-Chha-Mouza, Narasinghpur, Pokharia, Sahaspur, Surjipur, Astak, Hasanabad, Pangata,