BHADRAK District - Dhamanagar Block - Dhamanagar Panchayat - Dhamnagar Information

Dhamnagar Village, Dhamanagar, Dhamanagar


Dhamanagar Panchayat


Dhamanagar Block

BHADRAK District


Odisha, INDIAVillages close to Dhamnagar are Chakaspur, Dakhinabad, Hajepur, Krushna Das Pur, Nachhipur, Sahabajpur, Shyampur, .
Nearby villages & towns of Dhamnagar are Gadagadi, Palasahi, Sanalpur, Kasimpur, Pachhalo, Khaparapada, Lunia, Sarapur,