BHADRAK District - Dhamanagar Block - Dhamanagar Panchayat - Hajepur Information

Hajepur Village, Dhamanagar, Dhamanagar


Dhamanagar Panchayat


Dhamanagar Block

BHADRAK District


Odisha, INDIAVillages close to Hajepur are Chakaspur, Dakhinabad, Dhamnagar, Krushna Das Pur, Nachhipur, Sahabajpur, Shyampur, .
Nearby villages & towns of Hajepur are Kantika, Kathamunda, Moudapur, Nidhibinda, Raipur, Arjunpur, Balipatna, Dovabil, Baburigaon, Daipur, Jaguleisahi, Kusuma, Nahabari, Narayanpur, Swamipatna,