Ms. Nandini Devi

MLA SANAKHEMUNDI CONSTITUENCY
Reservation Type:- General
Fifteenth Assembly (18/05/2014-)

PARENT:Late Kishor Chandra Singh
QUALIFICATION:Literate(Some School)
ADDRESS:Dharakote palace At/Po/PS Dharakote


NEWS: News section will be updated soon.


Gallery:


MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo

MLA Ms. Nandini Devi Photo
CONSTITUENCY AREA:

ADAPADA , 
 
BAHARAPUR , 
 
BALARAMPUR , 
 
BARADABILI , 
 
CHHANAMERI , 
 
CHUDANGAPUR , 
 
DAYANIDHIPUR , 
 
DENGADI , 
 
DHARAKOTE , 
 
DHAUGAON , 
 
ERENDRA , 
 
G.DAMODARAPALLI , 
 
GANGAPUR , 
 
GOUTAMI , 
 
JAGAMOHAN , 
 
JAHADA , 
 
JHADABANDHA , 
 
JHARAPARI , 
 
JURA , 
 
KANKARADA , 
 
KAUDIA , 
 
KHALINGI , 
 
MACHHAKOTE , 
 
MANIKYAPUR , 
 
MAULABHANJA , 
 
MUNDAMARAI , 
 
P. RAMACHANDRAPUR , 
 
PATAPUR , 
 
PATTIGUDA , 
 
PODAMARI , 
 
RUGUMU , 
 
SABA , 
 
SAHASPUR , 
 
SARADHAPUR , 
 
SATAPENTHA GOPALPUR , 
 
SINGIPUR , 
 
SINGIPUR , 
 
T.GOBINDAPUR , 
 

Ms. Nandini Devi History(Assembly records)
1. Biju Janata Dal Biju Janata Dal 15(th) SANAKHEMUNDI


MLAs of SANAKHEMUNDI Constituency


Home Profile Initiatives Family The Writer