Durga Sankar Das

MLA BHOGRAI CONSTITUENCY
Reservation Type:- General
Second Assembly (01/04/1957-25/02/1961)NEWS: News section will be updated soon.


Gallery: Gallery section will be updated soon.


CONSTITUENCY AREA:

Adaspur , 
 
Alana , 
 
Anlo , 
 
Bada Patasundarpur , 
 
Bagalpur , 
 
Baharana , 
 
Bilasuni , 
 
Binishpur , 
 
Brahmanabati , 
 
Brahmansailo , 
 
Dimiri , 
 
Ekaberuan , 
 
Erancha , 
 
Govindpur , 
 
Harianta , 
 
Jallarpur , 
 
Jharapada , 
 
Kantapada , 
 
Kapasi , 
 
Kasarda , 
 
Khalarda , 
 
Korkara , 
 
Krushnaprasad , 
 
Kurang Pradhan , 
 
Kurang Sasan , 
 
Madhab , 
 
Nagari , 
 
Nahalpur , 
 
Niali , 
 
Nivarana , 
 
Nuagaon , 
 
Nuagaon Gram , 
 
Pahanga , 
 
Pokharigaon , 
 
Postal , 
 
Raniola , 
 
Ratanapur , 
 
Sadansa , 
 
Sagadailo , 
 
Sainso , 
 
Sithalo , 
 
Tihudi , 
 
Uradha , 
 
Usuma , 
 
Uttarana , 
 

Durga Sankar Das History(Assembly records)
1. Indian National Congress Indian National Congress 2(th) BHOGRAI


MLAs of BHOGRAI Constituency


Home Profile Initiatives Family The Writer